فردوسی افغان هم است

نقد و نظر یکی از نویسندگان ایرانی در باره غوغای خبرگزاری مهر در نشست غزنه میراث مشترک

کلیک کنید لطفا و مطلب را در وبلاگ جناب آقای ابراهیم بهزاد بخوانید

/ 1 نظر / 20 بازدید
مهدي شريفي

استاد تابش گرامي با درود گمان مي كنم كه عنوان مطلب دچار اشتباه تايپي شده است. اصل عنوانمطلب از آقاي بهزاد اين است: «فردوسي افغان هم هست» جابجا شدن واژه «هم» در اين عنوان، به معناي كشيده شدن پاي تعصب به ميان است، كه البته روح بزرگ شما از اين مسائل به دور است. من ايراني ام جناب تابش عزيز. نيك مي دانم كه خاك بلخ و قندهار و پنجشير و ساير نقاط افغانستان ِ عزيز سرشار از فرهنگ و انسانيت است. من، خودم را افغان هم مي دانم. از رفتار برخي هموطنان ايراني ام دلگير و ناخرسندم. اما باور كنيد خيلي ها به افغان ها احترا م مي گذارند و دوستاشان دارند. من دل در گروي افغان هاي عزيز دارم. همه ي ما در انسانيت مشتركيم، مضاف بر اين كه ما در زبان مان نيز اشتراك داريم. با آرزوي شادي براي كودكان افغان و آبادي براي سرزمين عزيز افغانستان