دور تر از چشم اقیانوس

خبر ممنوعیت مهاجرین افغانی در پارک صفه اصفهان در روز سیزده بدر، ازتإثر برانگیز ترین خبرهای امروز بود. خیری که بسیاری از ایرانیان هم، آن را تاب نیاوردند و از شنیدنش اظهار تاسف و شرمندگی نمودند.  

این دو بیتی را به منزله یک "آه سرد کوتاه" از من بخوانید.
بیشتر از این نمیدانم چه قضاوت کنم؟! آیا بدی های بیش از اندازه  ما است که سزای  چنین تلخکامی ها است؟ یا نامهربانی های میزبانان همزبان و هم فرهنگ  از حد تعادل گذشته است؟!   من هنوز نمیتوانم اصل خبر را باور کنم امیدوارم جز دروغ های سیزده باشد.  

بهار آمد ولی آوازه ممنوع

تنفس در هوای تازه ممنوع

  

حضور مرغ بال و پر شکسته

 کنار جویبار و سبزه ممنوع

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱/۱۳ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ توسط qanbar ali tabesh نظرات () |


Design By : Night Skin