دور تر از چشم اقیانوس

» شال سر :: ۱۳٩۳/٥/٥
» کلیپ وگزارشی از محفل شعر بهاری در حضور ریس جمهور کرزی :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» این یک قطره خون، دامن شان را خواهد گرفت :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» تازه ترین خبرها از وضعیت آوارگی، تحصیل و بازگشت من به وطن عزیز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» رویای عروسی با پرچم سه رنگ :: ۱۳٩٢/۸/۱
» پل خمری شهر شنا و روشنایی :: ۱۳٩٢/٧/۱
» گشت و گزار در کابل :: ۱۳٩٢/٥/٧
» آتش نباشد چاره زلف پریشان :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» لیبرالیسم امارت پرور :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» دو شعر برای جنبش مدنی دانشجویان کابل :: ۱۳٩٢/۳/٩
» زبان فارسی :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» عشق از این خطه به دهلی پر زد :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» هفت سین :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» دیگر از دفن جنازه های خویش خسته شده ایم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» آدمی پرنده نیست :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» صدای رعد و برق :: ۱۳٩۱/٩/٤
» مصاحبه قنبرعلی تابش با خبرگزاری تسنیم :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» باران سوسوها :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» سخن طفلی است خاکستر :: ۱۳٩۱/٥/٤
» ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ضرورت محاکمه فوری تروریستان فرهنگی در دایرة‌المعارف آریانا :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» میراث عصر غزنویان متعلق به کیست؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» فردوسی فقط ایرانی بود :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چرا هنوز خواب کودکان این وطن پر آتش است؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» فردوسی افغان هم است :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» گزارش تصویری از نشست غزنه میراث مشترک در نمایشگاه تهران :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» فایل صوتی مصاحبه من با رادیو فرانسه :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» غزنه،جغرافیای سیاسی یا حوزه تمدنی ؟ :: ۱۳٩۱/۳/٤
» جوابیه دوست شاعرم استاد محمد کاظم کاظمی به خبرگزاری مهر :: ۱۳٩۱/۳/۱
» تابش در مصاحبه با خبرگزاری مهر :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» غزنه شهر نخستین ها و شاهکارهای ادب فارسی :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» غوغای خبرنگاران ایرانی در باره مفاخر عصر غزنوی :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» دروغ سیزده :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» دل خونین انار در جمهوری و غرجستان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» تجلی‌های تازه‌ای در شعرهای قنبرعلی تابش/ ابوطالب مظفری :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» دل خونین انار از چاپ بر آمد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» چهارده پال :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» گهوره ها را منفجر کردند :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» هیرمند اشک گرم غرجستان :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» به کدامین گناه؟! :: ۱۳٩٠/۸/۱
» در تیک تاک ساعت :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» نظر آفتاب :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» روز مرد :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» اشکهای مان رها شده :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» در شرف ماه :: ۱۳٩٠/۳/۱٥
» دو غزل به مناسبت روز زن :: ۱۳٩٠/۳/۳
» مولفه های شعر جوان افغانستان در سرای بین المللی اهل قلم :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» بهتر از مرکب :: ۱۳٩٠/٢/۱
» نوروز نامه­ی بلخ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ماه عسل :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» بهار عاشقی :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» دوغزل به پیشواز اربعین :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» گل سرخ :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» همیشگی ناگهان :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
» ماه قبيله :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» غير مجاز :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» دختر کوچی :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» يک غزل ویک رباعی :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
» لاله ای کو هی :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» آسیب‌شناسی جریان روشنفکری امروز افغانستان‌ :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» معرفی آدمی پرنده نيست در بی بی سی :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» چند شعر :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» چند شعر :: ۱۳۸٤/۳/۱٤


Design By : Night Skin